Employ

För dig hanterar medarbetare

Ta vara på alla kompetenser som ert företag besitter. Både vilken man har, borde ha och snart kommer att behöva.

Prata med rådgivare

Det ska vara enkelt att hålla koll på företagets kompetens

Att ha koll på intyg och certifikat är inte bara en hygienfaktor, utan en avgörande skillnad för företagets framgång. När ni kan optimera den kompetens som redan finns, och vet vilken ni saknar, bidrar det både till större konkurrenskraft och en säkrare arbetsplats. Det behöver inte vara krångligt att hålla koll på kompetensen. Med Falagrett blir det enkelt.

När ni har koll på ert kompetenskapital kan du planera för företagets framgång med laserfokus.

Skapa er egen organisationsstruktur med roller och ansvarsområden.

Ni kan anpassa systemet efter era specifika behov och organisationens storlek.
Med en tydlig översikt över medarbetarnas kompetenser, giltighetstider, roller och verksamhetens behov gör det enkelt att planera och fatta strategiska beslut.
Med rätt verktyg och ökad insikt kan ni maximera era resurser, öka er konkurrenskraft och skapa en säkrare arbetsmiljö.

Utforma interna kompetenser

Skapa företagsunika kompetenser för medarbetare som ni kan styra med egna giltighetstider.

Behov och tillgång

Se era befintliga tillgångar och matcha det kort- och långsiktiga behovet av medarbetare, roller och kompetenser. Skapa en effektiv kompetensförsörjning.

Roller och medarbetare

Skapa roller utifrån er verksamhet och koppla era medarbetare till dem. Ni ser enkelt om kompetenserna som krävs i rollen håller på att förfalla.

Team och avdelningar

Skapa team och avdelningar precis så som er organisation ser ut.

Sortera och filtrera

Vy över alla certifikat och kompetenser med enkel filtrering och samlade översiktsvyer. Filtrera kompetenserna utifrån egen vald tidsperiod för att se förfallodatum.

Importera

Importera externt utfärdade certifikat till era medarbetare. Styr giltighetstiden utifrån er verksamhet.

Skapa rapport

Möjlighet att skapa nedladdningsbar rapport på filtrerade certifikat.

Personvy

Alla medarbetare får en egen personvy där man säkert med hjälp av Bank-ID ser alla sina certifikat och kompetenser. Medarbetare kan även dela sina tidigare kompetenser med er.

Sammanfattningsvis.

På det hela taget kan digitaliseringen av kompetens vara ett ovärderligt verktyg för både stora och små företag. När ni tar bort den manuella hanteringen minskar administrationen, säkerheten ökar och dessutom effektiviserar ni era processer. Hanteringen av kompetensförsörjningen blir enklare och ni kan fokusera på att skapa nya affärsmöjligheter istället. Med rätt verktyg får ni koll på ert samlade kompetenskapital och har möjlighet att använda det för att skapa nya möjligheter. Det är dags att börja med er digitala omvandlingsresa nu.
Vi hjälper er gärna.

Investera i framgång

Kompetens är levande. Människor utvecklas hela tiden och nya kunskaper tas in. Er arbetsplats utvecklas också, med nya maskiner, program och situationer som kräver utbildning – och bevis på att den genomförts.
Planera och driv verksamheten med er samlade kompetens efter organisationens föränderliga behov.

Skapa konto

Dina rådgivare

Susanne och Robert

Susanne och Robert är våra fantastiska rådigare som hjälper er att ta vara på kompetensen. Få en enklare vardag med digitala hjälpmedel så att ni får koll.

Skapa hållbara, effektiva och långsiktiga arbetssätt så ni kan fokusera på det som är viktigt – era kunder.

Känns det svårt att veta hur man ska gå från ett analogt arbetssätt till ett digitalt? Vi hjälper dig.

Boka demo

Vinster med stenkoll på kompetensen

Säkerställ att ni har koll på era medarbetares kunskap och kompetens så att ni kan du planera verksamheten, matcha krav från interna processer eller i en upphandling – och förstås fokusera på era kunder.

Läs hela artikeln