Att vi på Falagrett får ta del av din personliga integritet tar vi på stort allvar och med stor respekt.

Du som kund och webbplatsbesökare får med vår policy en tydlig och informativ bild av hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, säkert och respektfullt sätt.

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig

Falagrett AB, org. nr 559378-7756, Arenavägen 4E 831 58 Östersund, 063- 555200, info@falagrett.se, är personuppgiftsansvarig och säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning.
Om du har några frågor eller önskar ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta: Gunnar Bergström, 063-555200, info@falagrett.se

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Men det kan också vara kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter såsom IP-nummer m.m., om de kan kopplas till en fysisk person. 

Hur vi samlar in uppgifter om dig?

Vi samlar in personuppgifter om dig på flera olika sätt. Exempelvis kan det ske när du registrerar dig för att använda våra tjänster eller när du tecknar avtal med om oss om att nyttja våra tjänster alternativt när du vill veta mer om våra tjänster via tex. nyhetsbrev. Vi kan också samla in uppgifter om dig från din arbetsgivare om denne är kund till oss. 

Vilka personuppgifter som behandlas om dig?

Vi behandlar följande personuppgifter om dig: 

Kunder 
Om du är kund hos oss, behandlar vi följande personuppgifter om dig:

  • namn, E-post adress, adress och telefonnummer
  • organisationsnummer/personnummer 

 

Leverantörer 
Om du är leverantör till oss, behandlar vi följande personuppgifter om dig:

  • namn, E-post adress, adress och telefonnummer
  • organisationsnummer/personnummer 

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att: 

• kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till dig 

• vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt gällande lag och förordningar, t.ex. gällande redovisning 

• vi ska kunna kommunicera och skicka marknadsföringsmaterial och annan information om våra tjänster till dig 

Vilken rättslig grund behandlingen stöds på?

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra: 

  • ett avtal med dig eller din arbetsgivare
  • våra rättsliga förpliktelser, t.ex. gällande redovisning 

Ditt personnummer behandlas för att uppnå en säker identifiering. 

Marknadsföring

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra och informera dig om våra tjänster. Du är när som helst välkommen att meddela oss att du inte längre vill motta marknadsföring genom att avregistrera dig från utskicket i aktuellt email. 

Vilka kan komma att få tillgång till dina personuppgifter?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter. 

Var vi behandlar dina personuppgifter?

Vår målsättning är att all behandling av dina personuppgifter ska ske inom EU/EES. Trots detta kan dina personuppgifter i vissa fall komma att överföras till och behandlas i ett land som ligger utanför EU/EES, t.ex. på grund av att vi använder oss av molntjänstleverantörer. 

Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer vi vidta rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras och skyddas på adekvat sätt som är jämförbart med skyddet som erbjuds inom EU/EES. 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett utdrag av de uppgifter Falagrett har om dig och verifiera den information vi har om dig. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. 

Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter. 

Kakor (cookies)

Falagrett använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig upplevelse på webben. 

I din webbläsare kan du i inställningarna välja att inte tillåta att webbplatser sparar och läser data i kakor. I webbläsaren kan du även välja att radera tidigare lagrade kakor. Om du väljer att begränsa användningen av kakor på vår webbplats, kan det komma att påverka upplevelsen och dess funktionalitet. 

Ändringar i integritetspolicyn

Vi håller denna integritetspolicy ständigt uppdaterad och uppdateringar i integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida. Denna integritetspolicy uppdaterades 202307-05. 

Klagomål

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning. 
Om du har frågor eller synpunkter gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Gunnar Bergström, 063-555200, info@falagrett.se 

Anser du att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 
Läs mer om hur du lämnar klagomål till Datainspektionen på www.datainspektionen.se