Tänk om det vore enkelt att hålla koll på företagets kompetens...

Boka demo

Att ha koll på intyg och certifikat är inte bara en hygienfaktor, utan en avgörande skillnad för företagets framgång. När du kan optimera den kompetens som redan finns, och vet vilken ni saknar, bidrar det både till större konkurrenskraft och en säkrare arbetsplats. Det behöver inte vara krångligt att hålla koll på kompetensen. Med Falagrett blir det enkelt.

När du har koll på er kompetens kan du planera för företagets framgång med laserfokus.

Välj rätt affärslösning för er

Vi vet att olika företag har olika behov av lösningar. Välj den affärslösning som matchar era behov och verksamhet.

Educate

Istället för att hantera plastkort och pappersintyg, kan du lägga mer tid på att skapa värde för dig och din kund på ett enkelt och säkert sätt.

Employ

Ta vara på alla kompetenser som ert företag besitter. Både vilken man har, borde ha och snart kommer att behöva.

Educate

Få en tydlig överblick över alla certifikat, intyg och kompetenser. Istället för att hantera plastkort och pappersintyg, kan du lägga mer tid på att skapa värde för dig och din kund på ett säkert sätt.

Läs mer

Utfärda alla era certifikat digitalt.

Certifikat är en viktig tillgång både för er som utbildningsföretag, era kunder och deras medarbetare. Vi vet vilken affärsnytta det finns i rätt dokumenterad kompetens. Det kan vara skillnaden mellan en vunnen eller förlorad upphandling.

Men visst kan du hålla med om att själva hanteringen av certifikat hade kunnat vara smidigare? Digitaliserad, automatiserad och supersäker exempelvis. Med Falagrett får du allt det. 

I ett och samma system.

Översikt över alla intyg och certifikat

Få en tydlig överblick över alla certifikat, intyg och kompetenser.

Istället för att hantera plastkort och pappersintyg, kan du lägga mer tid på att skapa värde för dig och din kund på ett säkert sätt.

Falagrett hjälper dig att digitalisera dina redan befintliga intyg och certifikat, så att du får en enkel och sömlös övergång från papper och gaffelpärmar.

Fantastiska nyheter

Nu slipper du registrera utbildningarna hos ID06 manuellt.

Du kan äntligen automatisera registreringen till ID06-kompetensdatabas.
Falagrett sköter det åt dig så du kan göra annat.

Smidigare blir det inte.

Läs mer

Employ

Ta vara på alla kompetenser som ert företag besitter. Både vilken man har, borde ha och snart kommer att behöva.

Läs mer

Det har aldrig varit enklare att hålla reda på kompetens.

Kompetensutveckling, flerdagarskurser och internutbildningar tappas lätt bort över tid och går till spillo. Ofta för att kompetensen inte finns dokumenterad. Konsekvensen blir att medarbetare missar karriärmöjligheter och företag går miste om affärer. Det vill vi ändra på. Vi vill att alla människor ska kunna bygga sitt kompetenskapital över hela sin yrkeskarriär. Vi vill även att företag ska kunna använda sig av den kompetens de har för att skapa bättre affärer och bygga en bättre arbetsplats.

Med Falagrett har du full koll på alla kompetenser och certifikat. 100% digitalt såklart.

Koll på kompetensen

Kompetens är levande. Människor utvecklas hela tiden och nya kunskaper tas in. Er arbetsplats utvecklas också, med nya maskiner, program och situationer som kräver utbildning – och bevis på att den genomförts.
Planera och driv verksamheten med er samlade kompetens efter organisationens föränderliga behov.

 

Hållbar kompetens

Förvalta hela kompetenskapitalet.

Fokusera på det som är viktigt – Din kund

  100% digitala certifikat

  Tillgängligt på alla enheter

  Kompetens genom hela arbetslivet

  Säker hantering med Bank-ID.