Välj rätt affärslösning för er

Vi vet att olika företag har olika behov av lösningar. Välj den affärslösning som matchar era behov och verksamhet.

Educate

Istället för att hantera plastkort och pappersintyg, kan du lägga mer tid på att skapa värde för dig och din kund på ett enkelt och säkert sätt.

Läs mer

Employ

Ta vara på alla kompetenser som ert företag besitter. Både vilken man har, borde ha och snart kommer att behöva.

Läs mer

Tydlig överblick

Med en tydlig överblick ser du alla kompetenser som ditt företag och dina kunder besitter. Planera verksamheten utifrån kompetensernas giltighetstider.

Istället för att hantera plastkort och pappersintyg, kan du lägga mer tid på att skapa värde för dig och din kund.

Få koll digitalt

Få koll på alla kompetenser ditt bolag och era kunder besitter. Ta tillvara på interna fortbildningar, endagskurser – helt enkelt alla kompetenser ni besitter. När du får koll på ert kompetenskapital kanske ingen rekrytering behövs. Ta tillvara på hela kompetenskapitalet.

 

Säker hantering

All hantering och distribution sker säkert med hjälp av Bank-ID.

Kompetenser och intyg ska inte flyga iväg i cyberrymden, utan ske med koll och kontroll. Med Falagrett sker hanteringen av alla certifikat och kompetenser på ett säkert sätt.

 

Allt du behöver för en enklare vardag

Det är enklare än du tror att bli digital.

Nyttja tidigare kompetenser.  Importera tidigare certifikat och kompetenser, så att du kan skapa mervärde för dig och dina kunder. 
Med Falagrett effektiviserar du din digitala hantering av kompetens och ökar affärsvärdet för dig och din kund.

Digitalimera. 

Det är enklare än du tror att bli digital

Nyttja tidigare kompetenser.  Importera tidigare certifikat, intyg och kompetenser, så att du kan skapa mervärde för dig och dina kunder. 

Med Falagrett effektiviserar du din digitala hantering av kompetens och ökar affärsvärdet för dig och din kund.

 

Kompetens hör hemma i en app, inte i en pärm i hyllan.

Dina rådgivare

Susanne och Robert

Susanne och Robert är våra fantastiska rådigare som hjälper dig hur ni kan ta tillvara på kompetensen. Få en enklare vardag med hjälp av digitalt hjälpmedel så du får koll.

Skapa hållbara, effektiva och långsiktiga arbetssätt så ni kan fokusera på det som är viktigt – era kunder.

Känns det svårt att veta hur man ska gå från ett analogt arbetssätt till ett digitalt? Vi hjälper dig.

Boka demo

Smartare hantering av dina certifikat

Tillgängligt på alla enheter med säkerhet.
För dig som användare kommer du åt dina certifikat på alla enheter dygnet runt. Hanteringen och distributionen av dina certifikat sker säkert med hjälp av Bank ID.
Ta tillvara på ditt kompetenskapital genom hela arbetslivet.